Pages

Thursday, December 5, 2019

SUCK - Svenska UC Klubben - meeting 2019-12-04

(Post in Swedish about a meeting in our local UC user group in Sweden.)

Ungefär 20 personer samlades hos Microsoft i Stockholms city och ca 10 var med remote över Teams. Det var mingel, tilltugg och prata med Tendfor - kvällens sponsor, från 17:00 till 18:00 då webbsändningen började.

Här är en länk till inspelningen av mötet, och vill ni enbart kolla på min del om CQD kan ni klicka här.

18:00 - 18:15 Inledning + Microsoft berättar om sin flytt och nya lokaler

Med hjälp av en mobil Teams klient i en smartphone togs en rundtur i Microsofts nya lokaler tillsammans med Robert Carlsson från Microsoft. Det är nu två veckor sedan MS lämnade Akalla efter 28 år. Kontoret ligger på Regeringsgatan 25 och består till en tredjedel av ytor för Microsofts personal och till två tredjedelar av öppna ytor dit Microsofts kunder och partners är välkomna till möten eller för att sitta och jobba tillsammans med Microsoft personal. Vi fick se MTC - Mircosoft Technology Center - där miljöer byggs upp för kunder att sitta och testa ny teknik som t.ex. mötesrum med Mircosoft Teams Rooms och Hololens. Utsikten mot NKs julskyltning och ner mot WeWork beundrades. I lokalerna har det arbetats mycket med ljuddämpning och materialval just för att man ska kunna hålla distansmöten via Teams med god ljudkvalité, och detta märktes faktiskt i livesändningen under rundvandringen.

18:15 - 18:40 Tendfor visar och berättar

Mårten Ekblad som är utvecklingschef hos Tendfor berättade om telefonimarknaden och skiftet från on-premises till molnbaserade lösningar för telefoni. Teams är globalt, billigare, enklare och bättre så det borde vara ett enkelt val för företag att ta steget till molnet även när det gäller telefoni. Tendfor, Teams och en (mobil)operatörsplatform i samverkan kan erbjuda bra lösningar för telefonister och contact centers. Vi fick se telefonistklienten, Teams appen och mobilklienten (iOS / Android) som Tendfor utvecklat. Även en konfigurerbar wallboard och statistikportal med inspelning visades. Hänvisning lever kvar i Tendfors system.

Tendfors system kan ta emot samtal utifrån PSTN och koppla dessa mot interna "anknytningar" i Teams, men kan inte i dagsläget koppla ut samtal tillbaka till PSTN.  En workaround för att få till telefonistfunktionen har då varit att använda simring på interna användare så att de även får samtal till t.ex. mobilen. Detta var möjligt att göra i Skype for business med verktyget SEFAutil, det är svårare i Teams men fullt möjligt som det demonstrerades i Ignite sessionen THR2102 - Microsoft Teams: Personal call routing.

Det Tendfor väntar på i Calling API för Teams är framför allt
  • Utgående samtal mot PSTN
  • Presence (finns i preview nu för läsning av presence)
  • Call Recording

Dessa funktioner är planerade att bli tillgängliga under nästa år.

Triangeldramat för telefonist i Teams

För managering av Tendfor används både REST API och PowerShell förutom de grafiska gränssnitten. Det går att få test tenants från Tendfor som fungerar under 60 dagar. Tendfor är tekniskt en operatörsoberoende lösning, men ingår i vissa paketeringar hos operatörer.

18:40 - 19:20 Samtalskvalitetsinstrumentbrädan

Mattias Kressmark från Microsoft startade med att berätta om samtalskvalitet och hur Teams klienten samlar in sådan data och spar den för presentation i Samtalskvalitetsinstrumentbrädan. Även definitionerna av Good, Poor och unclassified (unknown) gicks igenom. Innan det blev demo i Samtalskvalitetsinstrumentbrädan visades Call Analytics, Office 365 usage reports och PowerShell. Demonstrationen visade drillthrough i HelpDesk rapporten, hur man ser meddelandena som användarna kan skriva in tillsammans med Rate my call informationen samt de nya PowerBI rapporterna. Nyheter i Advanced CQD (version 3) gicks igenom samt framtida uppdateringar. Även vikten av building datafilen och hur man skapar och laddar upp den visades.

En fråga kom kring GDPR och vad som händer med personliga data då någon slutar? Den frågan besvarades inte på plats, men svaret är att det är löst i CQD på så sätt att all EUII (End-user Identifiable Information) raderas ur CQD datat efter 30 dagar. “PII or EUII data only comes from the v3 pipeline. Due to compliance reasons, PII/EUII data is only kept for 30 days.”

Vad gör man om man har samma subnät på flera olika orter?
Byt IP range på några av orterna så att de blir unika.

Det kommer komma mer i Samtalskvalitetsinstrumentbrädan framöver

19:20 - 19:40 Privata kanaler samt frågestund

Mårten Hellebro från Cloudway tog en grundare dykning ner i privata kanaler som är en ny funktion som just kommit i Teams. Detta har varit den mest efterfrågade funktionen i Teams uservoice under en lång tid.

I ett vanligt Team kan man nu skapa en kanal som enbart kan accessas av de som är medlemmar i just denna kanal, även en separat site collection i SharePoint skapas för denna kanal för att även filer som delas enbart ska få accessas av medlemmarna i kanalen. Antalet site collections i en tenant har ökats till max 2 millioner, då detta kommer driva upp antalet något. Det går att skapa max 30 privata kanaler i ett Team. Ägaren av Teamet blir inte automatiskt medlem i en privat kanal, men han kan se att den finns, ta bort den eller göra restore på den. Det går att ha möten i en privat kanal men dessa går inte att spela då Stream inte kan begränsas på samma sätt som filer till enbart kanalens medlemmar. Externa användare kan ingå i Privata kanaler. Det går inte att göra om publika kanaler till privata.

Varför skulle någon använda Slack istället för Teams? Kanske kunder som inte har Office 365 och redan har börjat med Slack är den största målgruppen. Teams innehåller numera fler funktioner än Slack. Slack finns även för Linux och snart kommer även Teams på Linux.

Det har vart en liten debatt i media kring hur många användare som egentligen använder Teams driven av medarbetare på Slack. Microsoft räknar någon som användare som loggat in och gjort något i Teams som en användare i den månatliga, vecko eller dags statistiken.

När kommer den nya management portalen för Teams Rooms i Teams Admin Portalen?
Snart, och den nya "managed rooms" tjänsten har varit i drift i preview i 1700 rooms innan den nu kommer släppas officiellt.

Kolla gärna in https://preview.rooms.microsoft.com för mer information.

Tack till Tendfor, Microsoft, Linus och Mårten!

No comments:

Post a Comment