Pages

Wednesday, April 27, 2016

MS Ignite BRK4129 - Hybrid Configuration Deep-Dive of Skype for Business

As promised in my Microsoft Ignite 2015 - Sessions, Venue, Expo post, here comes another summary / review of one of the Ignite Skype for business sessions.

Presented by Cezar Ungureanasu, Ramesh Narayanan and Vivek Bhatnagar.

A session to understand Skype for Business Hybrid scenarios & features and how Skype for Business On-Prem interacts with Skype for Business Online.

Hybrid = a combination of components on premises and online.

Development in cloud is iterating faser than the on premises versions (and Skype for business have already evolved since this presentation were held. Maybe most notably by the addition of the Skype for Business Cloud Connector Edition.This presentaiton ended with som early thinking aronud this new feature and some questions around it.)

Requirements to start up a hybrid
 • Skype for business on premises with Edge and federation with Office 365
 • Office 365 tenant (Skype for business online licenses) with
  federation and shared SIP address space configured
 • Directory Synchronization
 • User authentication (ADFS, AD Sync)

Even Lync 2010 and Lync 2013 would work, in Skype for business some administrative GUIs for configuring and moving users have been added.

Also the Allowed /  Blocked domains list in the on-premises deployment must exactly match the Allowed domains list for your online tenant.

The "Hosting Provider" is an important active directory attribute, it tells the system where the user is homed.

For an On-premises user
RegistrarPool : pool01.kressmark.com
HostingProvider : SRV:

SRV: means - use DNS to find this users pool.

For an Online user
RegistrarPool : <empty> (but in the "Office 365 version / side" of the AD, this attribute will hold the name of the online "pool".)
HostingProvider : sipfed.online.lync.com

The "Hosting Provider" attribute will also be used when routing incoming Instant Messages and / or presence.

The presentation also included a demo of a user being moved, and the meeting invite link in his Outlook calender were uppdated.


For more info on Hybrid scenarios:

Friday, April 22, 2016

Skype for business for Mac

Geeking away another Friday night (9:00 A.M. Pacific = 18:00 in Sweden) this time about the Mac Client - Preview and demo.

Presented by Sean Wilson, Paul Cannon and Kaushal Mehta.

The new client is built with a new codebase; it is not an upgrade or refresh of Lync for Mac 2011. Meeting joins and sharing have been problems with the old client. The new client can run side-by-side with the old client and it will use SILK as the default codec.

There will be 3 previews before RTM with preview 1 coming RSN - "Real Soon Now". These previews will be cumulative meaning: Preview 1 will contain meeting functionality, preview 2 will add on contact lists and instant messaging to the functionality in preview 1. Preview 3 will add on calling and voice functionality to the client.

This was nicely demonstrated in the webcast with 3 big Lego Duplo bricks :-)

The first preview will be available RSN at the Skype for Business Preview website.

Sign up as soon as you see the Mac client preview - participation will be granted on a first-come first-served basis.

The Meeting view with a connection to the Exchange calendar and a join button.


Preview 1 will (probably) include the following features
 • Full screen video
  (with black edges which apparently makes people think about movies)
 • Desktop sharing - two way, even between PCs and Macs.
 • People pane and instant massages in meetings.
 • Meet now button

Questions answered

Remote control from Mac is a feature that will not be included in the RTM version (but is planned for in a drop after RTM), also the Unified Contact Store will not be there.
Persistent chat is in maintenance mode even in the Windows client this means that enhancements are limited to security and stability fixes only, Persistent chat will not be in the Mac client.

Quality of Service - might be in the RTM version, or will be added in a later update.

Wednesday, April 20, 2016

ITARC 2016

Post in Swedish about an IT-architect book project I am involved in, much like the previous book about IT-architecture.

Idag var jag med på ITARC 2016, en årlig konferens för it-arkitekter, denna gång på fina Elite Hotel Marina Tower strax utanför stan.

På förmiddagen var jag med på en workshop om

 

Den leddes av Per-Erik Padron, konsult på Perago och Joakim Jerbrant, chefsarkitekt på Nordea.

Runt 17 personer deltog och presenterade sig med titlar som, Enterprise Arkitekt, Chefsarkitekt, Verksamhetsarkitekt och var mestadels verksamma inom större organisationer. (Det var roligt att se deltagare från 2 större organisationer där jag installerat Lync och kanske bidragit till kommunikationen på ett hörn.)

Kommentarer och diskussioner startade direkt under presentationerna i stil med:

 • Vi diskuterar ofta begreppen inom arkitektur och vad ansvaret för arkitekten är.
 • Hos oss är det mycket "tyckande", var är vi? vad är vi bra på?
  hur förbättrar vi det vi inte är bra på?
 • "I en stor organisation finns både guldklimpar och surdegar."
 • Hur kan vi mäta om vi blir bättre inom arkitektur?

Nedan följer mina spridda anteckningar från dagen, som kanske kan användas som stöd för minnet i arbetet med nästa bok.

Swenglish är ett generellt problem inom arkitektur området då mycket av litteraturen och influenserna kommer på engelska.

Vad är arkitekturell förmåga?

Många definitioner finns, och sammantagna kan de kanske kokas ner till:

"De förutsättningar och skickligheter en organisation har att utforma delarna i den sociotekniska strukturen (människor, relationer, IT-stöd, etc) och få dem att samverka för att organisationen ska kunna uppnå sitt mål."

Arkitektur i en organisation är inte en soloaktivitet utan ett lagarbete.

Var ska ansvaret ligga? 

Tidigare var detta ofta personberoende, seniora personer med "guru-status" som kanske inte kommunicerade så bra, kom inte med lösningar utan talade mest om vad som var fel.
Det pendlar ofta mellan centralt / lokalt, och inbegriper ofta internpolitik.

Arkitekten behöver vara insatt i var organisationen är på väg.

Tycker inte personen om mig så lyssnar hon inte.

Att mäta förmågan, hur gör man?

Resultat kanske inte är så viktigt, det är viktigare att få igång diskussionerna kring arkitekturarbetet.

Hur mäter man att ett projekt lyckas? Resultatet av projektet eller att projektet levererade på tid och inom / under budget?

Många ramverk och standardmetoder finns (ITIL, TOGAF, RUP, SAFe, Zachman) som kan användas "som inspiration", d.v.s. de måste alltid anpassas till "vår" organisation. Passar ramverket oss, kan vi plocka bitar av det? Först när man utvärderar så ser man allt som är bra med metoden, sedan när man sätter igång och implementerar ser man problemen med metoden. Med ett ramverk som grund kan det bli lättare att sälja in en förändring mot ledningen, i stil med - om företaget / konkurrenten x använder detta ramverk - då måste det väl vara bra och fungera för oss?

Sedan följde en lång diskussion i mindre och större grupper angående förutsättningar och skickligheter för den arkitekturella förmågan.


Efter lunch följde en något större workshop med temat

Att kommunicera arkitektur – handboken

och det är alltså den bok vi håller på att skiva nu.

Per-Erik Padron och Stefan Asanin, IT-arkitekt på Vattenfall, ledde denna workshop med 38 deltagare.

Vi fick bra feedback kring de roller vi tänkt behandla och även kring vissa beskrivningar som troligen behöver "moderniseras" något. Vi behandlar förstås ett område som utvecklas mycket snabbt.

Boken kommer handla om kommunikation eftersom:
 • Kommunikation är en kritisk framgångsfaktor för arkitekturarbetet.
 • Kommunikation mellan arkitekter och mellan arkitekten och personer som inte direkt arbetar med arkitektur skiljer sig åt och måste fungera.
 • Arkitekten ska inte bygga eller utföra själva arbetet - därför måste arkitekten kunna kommunicera väl vad resultatet ska bli.

Diskussionen flöt på bra trots att vi vår så många som 40 personer i rummet, och jag tog med mig ett par bra tankar som jag hoppas utveckla i text i boken vi skriver.

Tack IASA Sverige för en bra konferens, ett bra tillfälle att träffa medförfattare och samla feedback.

Friday, April 15, 2016

Skype for Business Cloud Connector Edition

This Friday night (9:00 A.M. Pacific = 18:00 in Sweden) I listened in to the live video broadcast about the Skype Cloud Connector Edition.


A nice 45-minute conversation about what Skype CCE is, how to deploy it and feedback from early customer testing.

During development Skype CCE had the nickname "minimal Topology", so the on-prem component can be seen as a very minimal Skype for business system. It consists of a domain controller, edge and mediation server and Central Management Store.


The mediation server is the same "bits" - the same software - as the mediation server in a normal on-prem S4B system. The installation is configured using a "ini file", CloudConnector.ini. The installer will read this file and can restart a stopped installation in case prerequisites are not met or other issues occur. Skype CCE can also be installed in a High Availability configuration.

Both Sonus and Audiocodes have already announced packages with CCE included in a hardware appliance box.


Some questions and answers from the webcast:

Can we use Express Route with CCE and get QoS on the calls?
Yes, Express Route does work with CCE.

On the CCE "no existing S4B" requirement - can the AD be prepped for, but have OCS/Lync/S4B servers decommissioned, or is a green field AD required?
Yes, AD can be prepped for S4B/Lync. You just cannot have S4B/Lync running on-premises.

Are there any plans to support VMware hypervisors for CCE in the future?
No plans currently.

If we would like to move certain group of users to cloud and use telephony on-prem. Can we do that?
Correct. CCE is for folks in the cloud who do not have S4B on-premises.

How would using Skype in the cloud use E911 and meet the mandates of 911?
It really is no different to on-premises configuration. When you give an Office 365 user a PSTN Calling license, you must configure their E911 information before we allow you to complete the configuration and give them a number.

If a customer has existing investment in S4B On-prem but want to move subset of users to S4B online and keep PSTN on-prem, does Cloud Connector fit in this scenario?
Your on-premises deployment currently supports being connected to the cloud. CCE is currently targeted to those who do not have S4B deployed on-prem.
Microsoft hope to enhance CCE over the next few months to support more complex topologies.

If you want to find out more about Skype CCE:

The next live video broadcast will be about S4B and MACs!