Pages

Friday, October 4, 2019

SUCK - Svenska UC Klubben - meeting 2019-10-03

Post in Swedish about a meeting in our local UC user group in Sweden.


Vi träffades hos Altitude 365 på Norrlandsgatan och i ett Teams möte i molnet förstås. Ca 25 personer var närvarande på plats och 10 st var med i molnet. Kvällens sponsor var Audiocodes.

De 4 personer som driver klubben (Linus Cansby, Mårten Hellebro, Tommy Clarke, Martin Lidholm) började med att hälsa välkomna och berätta om aktiviteter under Techdays i höst. Klubben kommer ha ett bord / bås på Techdays som är på Kistamässan den 22-24 Oktober 2019, iden är att skaffa fler medlemmar och berätta om klubben.

Sedan väcktes frågan om klubben bör byta namn? Förkortningen SUCK betyder ju någonting på både svenska och engelska och fastän det är humoristiskt kanske det inte har den seriositet som vi vill förmedla med klubben. Vi ser också att vi nu diskuterar mer verksamhetsnära frågor och inte bara teknik. SUCK har alltid haft en Microsoft inriktning, men vi pratar ju gärna om andra lösningar också så namnet kanske bör reflektera tekniken eller arbetssättet snarare än en specifik produkt. Vad tycker du? Diskutera gärna detta vidare i LinkedIn gruppen och kom med bra förslag på nya namn för vår sammanslutning.

En annan ide som väcktes var att vi skulle kunna köra ett Team som alla kan vara gäster i för att diskutera och dela filer etc.


Tommy Clarke har just vart på en Microsoft Teams Airlift som gick i Seattle förra veckan. Det är ett event med föredrag och utbildning där ca 250 MVP'er och partners var inbjudna, ett ytterligare Airlift event hålls i Amsterdam snart. Mycket av det som avhandlades var förstås under NDA, men några allmänna iakttagelser kunde Tommy i alla fall dela med sig av.

Yammer har tydlig plats i Microsoft strategi framåt. En hel del felsökning i Teams och nätverken diskuterades, så väl som onboarding i Teams och PowerApps. För den som är intresserad av just PowerApps så går "PowerApps Saturday Stockholm" av stapeln på Microsofts kontor i Akalla imorgon den 5:e Oktober.

I kunddialoger kring Teams blir det lätt att man bara pratar teknik eller att man bara pratar om user adoption. Dessa två delar är lika viktiga och alla skulle tjäna på att kunna blanda dessa två ämnen på ett naturligt sätt. Det är också tydligt att Teams är mer än en produkt - det är en plattform med klienter på många operativsystem. Teams har 50% mindre dåliga samtal än SfB Online enligt den (subjektiva) betygsättning som användaren kan göra efter ett samtal gjorts.


Sedan pratade kvällens värd - AudioCodes - representerade av Mattias Österberg och Noah Brown. (Tack för öl och tilltugg!)

Audiocodes är ett företag med 700 personer varav 350 arbetar med R&D. De har många produkter i sin portfölj men de pratar hellre lösningar än produkter. Ikväll följde en överblick över de lösningar (och produkter) de har för Microsoft Teams.
  • User Management Pack - ett GUI som översätter till PowerShell för konfigurering av användare och telefonnummer med SBC koppling.
  • One Voice Operations Center (OVOC) - Övervakning och felsöknings plattform
  • One Voice Live - en SBC "prenumeration" som betalas månatligen precis som Office 365.


Linus Cansby pratade om "Vägen från Skype till Teams"

Mycket handlar om de olika "lägen" man kan använda när man flyttar från SfB till Teams och de finns dokumenterade här https://aka.ms/modes.

Det initiala standardläget är "Island Mode", det fungerar relativt väl, men tillåter inte alla typer av kommunikation mellan SfB och Teams och organisationen blir delad i två läger. Frågan som kommer komma är då "Ska vi boka ett möte i Teams eller Skype?" Av detta skäl är det bättre att välja något av de andra lägena, samt att försöka komma till "Teams only" så fort som möjligt så att samtliga i organisationen får del av alla fördelar med Teams. Själva flytten från Island mode till t.ex. "SfB with Teams collaboration" kan ta lite tid så gör den med fördel på en fredag.

Få använder mellanlägena "SfB with Teams collaboration" och "SfB with Teams collaboration and meetings"- de flesta ligger i Island mode, trots rekommendationen att flytta till Teams only läge så fort som möjligt.

Går det att dela skärm med externa SfB användare?
Ja, då startas ett Teams möte dit SfB användaren kan gå med. Linus har beskrivit detta på sin blogg.


Ville Gullstrand fortsatte med "Hur får man med sig användarna?"

I all förändring gäller...

1. Inspirera
2. Instruera

... och gör det i rätt ordning. En inspirerad användare kan lättare ta till sig instruktioner.

"Allt är lätt när man vet hur."

Du kanske själv har upplevt "problemet" i Teams att man ibland startar en ny tråd när man egentligen ville svara i en tråd som redan finns. Tipset är då at klicka på tråden och sedan trycka på "R" på tangentbordet, så dyker fältet för att svara upp. Så enkelt och användbart när man vet om det, dvs. allt är lätt när man vet hur.


Mårten Hellebro avslutade med "Lessons learned" i SfB till Teams projekt

Håll koll på:

Vi tackade även våra 2 excellenta producenter av mötet - Mattias Huber och Martin Malm. De höll koll på mötet som egentligen var ett Microsoft Teams live events.

Vid pennan SUCK klubbens ständige sekreterare Mattias Kressmark.

Håll koll på hemsidan, Linkedin gruppen eller Twitter (@SUCK_klubben) för info om kommande träffar.

No comments:

Post a Comment